Druk 3D w fabryce przyszłości – jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji?

Druk 3D w fabryce przyszłości – jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji?

Zapraszamy na drugie spotkanie Forum Przemysłu 4.0. Prezentacje i dyskusje podczas spotkania toczyć się będą wokół pytania: „Druk 3D w fabryce przyszłości – jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji?”. 

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Partnerzy: Fraunhofer WIS z Drezna, Wrocławski Park Technologiczny, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Termin: 24.09.2019 r. godz. 9:00
Miejsce: Materialise S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Belgijska 1, 55 – 040 Kobierzyce

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz zapisu online.


Uczestnicy
Adresatami Forum Przemysłu 4.0 są przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, założyciele start-upów, a także przedstawiciele świata nauki i studenci. Problematyka Forum powinna też zainteresować samorządowców i przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu.

Idea Forum
Przemysł 4.0 (przemysłowy internet rzeczy) rodzi zarówno w wymiarze makro, jak i mikro szereg konsekwencji ekonomicznych i społecznych o charakterze nie tylko pozytywnym.

Wykorzystywanie pozytywów i minimalizowanie negatywnych konsekwencji wymaga odpowiedniego przygotowania obecnych i przyszłych menedżerów i pracowników do pracy w przyszłym, słabo jeszcze rozpoznanym otoczeniu produkcyjnym i biznesowym.

Poziom wiedzy o istocie trwającej rewolucji technologicznej i jej konsekwencjach jest w Polsce niski a samo zjawisko traktowane jest jako odległa przyszłość, bądź wręcz jako wizja futurystyczna. W wielu krajach, głównie w Niemczech, czwarta rewolucja przemysłowa traktowana jest jako trwający już proces, z którym trzeba się oswoić i wykorzystać.

Spośród wielu możliwości promowania wiedzy o tych trendach i ich konsekwencjach, które są przystępne dla mniej zorientowanych a równocześnie interesujące dla specjalistów, są różne formy prezentacji i dyskusji wokół najistotniejszych problemów.

Forum Przemysłu 4.0.
Proponujemy więc powołanie Forum Przemysłu 4.0. Forum jest pomyślane jako rodzaj konwersatorium – cykl regularnych spotkań zainicjowanych przez WSB we Wrocławiu poświęconych głównym problemom i wyzwaniom społecznym i biznesowym związanym z rewolucją przemysłową czwartej generacji.

Forum jest inicjatywą WSB we Wrocławiu, a partnerami są: Fraunhofer WIS z Drezna, Wrocławski Park Technologiczny, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Forum będzie bazować na wiedzy, poglądach i koncepcjach praktyków i naukowców – wybitnych specjalistów świata digitalnego – członkach Loży Ekspertów oraz zaproszonych gości z kraju i ze świata. Spotkania będą miały charakter wykładów otwartych, dyskusji panelowych, debat i warsztatów a w dalszej kolejności „giełdy pomysłów”.


Koordynator II Forum Przemysłu 4.0
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin Menedżer kierunku studiów inżynieria zarządzania, e-mail: agnieszka.pawlak-wolanin@wsb.wroclaw.pl

 

Kontakt dla prelegentów 
Tomasz Bąkowski, e-mail: tomasz.bakowski@wsb.wroclaw.pl

 

Kontakt w sprawie zapisów na wydarzenie

Barbara Sobaczk, e-mail: barbara.sobczak@wsb.wroclaw.pl