Wizyta w CBiRNT dot. Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

Wizyta w CBiRNT dot. Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

Tomasz Mackiewicz wraz ze starostą Panem Dionizym Jaśniewiczem gościł Panią Katarzyne Nosalską oraz Pana Andrzeja Soldaty. Tematem rozmów był oczywiście Przemysł4.0. „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0” na czele którego stoi Pan Andrzej Sołdaty to projekt godny najwyższej uwagi. Założenia i cele które zostały przedstawione przez naszych Gości są zbieżne z założeniami i celami CBiRNT. Dlatego wyraziliśmy chęć współpracy w budowaniu świadomości przemian cyfrowych by w kolejnych krokach, w miejscu takim jak CBiRNT można było tworzyć, a później wdrażać rozwiązania związane np. z AI czy LearningFactory.
Działania w zakresie przemysłu 4.0 to nie tylko wielkie korporacje, to także działania w małych i średnich przedsiębiorstwach, które chcąc zachować konkurencyjność wprowadzają nowoczesne rozwiązania.